Rozhodování o lidských zdrojích na základě dat

 

Analýza firemní a týmové struktury

Využíváme 5minutové organizační průzkumy, které jsou ideální jak pro týmy od 6 do 60 lidí, tak pro společnosti s 1000 zaměstnanci. Vytváříme nejpřesnější představu o efektivitě při výkonu jednotlivých úkolů zaměstnanců a nabízíme doporučení, která vedou ke zvýšení výkonnosti.

Průzkumy jsou krátké, jednoduché a k věci. Na jejich vyplnění nepotřebuje zaměstnanec déle než 5 minut. Tyto průzkumy jsou výsledkem několika let vědeckého výzkumu v oblasti “network sciences”.

Výsledky a „dashboardy“ jsou následně dostupné online a zahrnují každého jednotlivce v organizaci vaší společnosti. Společně s výsledky dále zprostředkováváme výkonnostní testy.

Výsledky našich průzkumů se pro vás stanou nepostradatelnými ukazateli při výběru zaměstnanců.

Průzkum „Pulse

Pravidelný monitoring nálad ve vaší organizaci umožňuje sledovat dopady organizačních změn.

  • Jaký vliv na rozpoložení zaměstnance mají pozitivní či negativní změny?
  • Jak dlouho takový stav trvá?
  • Kdy se rozpoložení vrátí na průměrnou úroveň?
  • Událo se něco, co jste jako vedoucí vůbec neměl čas sledovat, ale co podstatně změnilo náladu zaměstnanců?

Průzkum „Pulse“ odpovídá na tyto otázky rychlým a jednoduchým způsobem.

Frekvenci průzkumu je možné nastavit měsíčně, týdně, denně nebo dokonce 2x za den. Průzkum tvoří jedna jediná otázka: „Jak šťastní jste dnes?“

Výsledky zachycují nejen stávající nálady v týmu, ale také to, jak se nálada měnila v průběhu času. Dovolují vám tak uvědomovat si důsledky změn a přijímat adekvátní rozhodnutí.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Vysoce efektivní pracoviště detailně sledují a starají se o potřeby svých zaměstnanců. Ať už se jedná o mzdovou problematiku, kvalitu komunikace uvnitř organizace, o lidské zdroje nebo o management delegování pracovních úkolů.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců poskytuje povědomí o potřebách zaměstnanců díky rychlému a nenáročnému dotazníku.

Výsledky se skládají ze stupnice spokojenosti, která souvisí s pracovním prostředím, s možností kariérního růstu a s dalšími relevantními faktory.

Pokud se provádí Průzkum spokojenosti zaměstnanců společně s Analýzou firemní a týmové struktury, jsou k dispozici další výsledky. Úroveň spokojenosti rozhodujících autorit a klíčových expertů mají dopad na nálady dalších členů týmu. Za využití výsledků Průzkumu spokojenosti zaměstnanců tak nezůstanou ani jejich potřeby bez povšimnutí.

Údaje od více či méně odloučených členů týmů mohou napomáhat i při aktivním řešení problematiky retence zaměstnanců.

Vyhodnocení 360° – s důležitou modifikací

Naše varianta Vyhodnocení 360° je nástroj určený k hodnocení kvalifikovanosti. Využívá se k získání výsledků profesionálního měření a zároveň k motivaci zaměstnanců.

Jak to funguje? Inovativní formulář dovoluje hodnotiteli přiřadit pevně stanovený počet „bodů“ každému z hodnocených jedinců – svým manažerům, kolegům a podřízeným. Tyto „body“ jsou odvozeny z předem nastavených charakteristik chování popsaných v hodnocení.

Čím se vyhodnocení liší od jiných? Metoda dělení „bodů“ rozbíjí stereotyp klasických dotazníků. Počítání „bodů“ vyžaduje více soustředění a aktivuje analytické myšlení hodnotitelů. Tento aspekt zaručuje hodnoceným hlubší a důkladnější zpětnou vazbu. Vyplňování takovýchto průzkumů je zajímavější a výsledky jsou spolehlivější než u klasické metody Likertovy škály.

Proč je to důležité?

Protože vaši kolegové potřebují zpětnou vazbu.

Zpětná vazba vám pomáhá růst.

Je-li je zpětná vazba opodstatněná a spolehlivá, pak je i užitečná.

%d bloggers like this: